• Film

FilmDokument Mistr a kazatel režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v gesci Univerzity Karlovy, je koncipován jako barvitý, populárně-naučný dokument. Připomíná hlavní životopisná data a události ze života Jana Husa a také jeho hlavní filozofické a teologické postoje. Představuje také postavy, které ovlivnily způsob myšlení Jana Husa, především potom anglického profesora v Oxfordu, Jana Viklefa.


Výraznými tématy dokumentu je Husovo dětství a studium na pražské univerzitě, vliv Jana Viklefa na jeho učení, střet s německými učenci a následné omezení vlivu zahraničních mistrů na univerzitě prostřednictvím Kutnohorského dekretu, konflikt s arcibiskupem Zajícem, pálení knih Jana Viklefa, odpustková aféra, klatby na Jana Husa, odchod na venkov, pobyt v Kostnici a účast na koncilu. Husův příběh vyvrcholí konečným bojem upálením na hranici. Podstatnou částí dokumentu bude také vysvětlení Husova učení a postojů.


Průvodci dokumentem a osudem Jana Husa jsou ThDr. Pavel Helan, Th.D. a Mgr. Pavlína Cermanová, v jejichž společnosti divák navštíví místa spjatá s Husovým životem: Husinec, Prachatice, Karolinum, Betlémskou kapli, Kutnou Horu, Kozí Hrádek, Krakovec, Hazmburk, Kostnici a Oxford. Dokument bude doplněn obrazovou dokumentací z pramenů i dobovými texty.


Zárukou kvality filmu jsou účinkující a poradci z Univerzity Karlovy a dalších institucí: Prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c., Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., PhDr. Michal Svatoš, CSc., PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D., Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.


Premiéra byla odvysílána 6.7. 2015 ve 20:00 na ČT 2.


Film je ke shlédnutí v archivu České televize.Poslední změna: 7. červenec 2015 08:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: