• Pro média

Pro média

Harmonogram akcí


Událost/AkceTermín


Dokumentární film režiséra Zdeňka Pojmana Mistr a kazatel


Dokument režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v gesci Univerzity Karlovy, je koncipován jako barvitý, populárně-naučný dokument. Připomíná hlavní životopisná data a události ze života Jana Husa a také jeho hlavní filozofické a teologické postoje. Představuje rovněž postavy, které ovlivnily způsob myšlení Jana Husa, především potom anglického profesora v Oxfordu, Jana Viklefa. Film se promítá na výstavě Jan Hus a pražská univerzita.

Stopáž: 52 minut


Premiéra 6.7. 2015

ve 20:00 na ČT 2Výstava v Křížové chodbě Karolina

Výstava připomněla významnou postavu českých dějin, Mistra Jana Husa, od jehož smrti letos uplynulo šest set let. Volně přístupná výstava v Křížové chodbě Karolina se zaměřila na vztah Jana Husa a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i rektorem.


27. 4. 2015 – 28. 8. 2015Slavnostní shromáždění akademické obce v prostorách Velké auly


2. 7. 2015, 14:00Setkání rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy s účastníky Husovských oslav a se zástupci církví CČSH a ČCE.


5.7. 2015, 20:30


Mezinárodní konference o Mistru Janu Husovi (ve spolupráci s univerzitou v Kostnici)


Mezinárodní konference o Mistru Janu Husovi byla uspořádána ve spolupráci s univerzitou v Kostnici a rozdělena na dvě sekce. Předneseno bylo třicet pět referátů, zaměřených na řadu otázek, souvisejících s historickými, teologickými a filosofickými aspekty Husovy osobnosti a díla. Ideově konference navázala na dvě velké mezinárodní konference, které byly na husovské téma uspořádány v roce 1993 a 1999 v Bayreuthu a v Římě.16.-19. 9. 2015


Poslední změna: 23. září 2015 14:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: